وقتی جایی از بدن شروع به خونریزی می کند، چیزی که باعث بند آمدن خون می شود، لخته شدن خون در محل خونریزی است.
در واقع وظیفه لخته کردن خون را پلاکت ها به عهده دارند. آنها در محل خونریزی تجمع می کنند و با چسبیدن به یکدیگر باعث بند آمدن خون می شوند و در واقع مانند یک درزگیر عمل می کنند.

پلاکت‌ها در رشد و تکامل، ایجاد یا از بین بردن سلول‌های سرطانی و فاکتور رشدی مشتق از پلاکت (PDGF) نیز مشارکت دارند.

عمر پلاکت ها در حالت نرمال بین 7 تا 10 روز می باشد.

مقدار طبیعی پلاکت

میزان طبیعی پلاکت با اندکی تفاوت بر اساس جنسیت و همچنین سن مابین 135000 تا 450000 عدد در هر میکرو میلی لیتر در خون می باشد.

پلاکت پایین تر از 135 را ترومبوسیتوینی (Thrombocytopenia) و مقدار بالاتر از آن را ترومبوسیتوز (Thrombocytosis) می گویند.

 

آزمایش پلاکت

آزمایش شمارش پلاکت CBC نام دارد که در آن مقدار پلاکت های خون و همچنین گلوبول های سفید و قرمز و چند فاکتور خونی دیگر محاسبه می شود.

برای این آزمایش لازم نیست ناشتا باشید.

علامت PLT و یا Platelets در آزمایش خون نشانه پلاکت می باشد.