Nplate نام تجاری داروی رومیپلوستیم می باشد.

این دارو با تحریک مگاکاریوسیت ها در مغز استخوان، باعث می شود که بدن شما پلاکت بیشتری تولید کند. در حقیقت وقتی تولید پلاکت بیشتر از توان تخریب آنها توسط آنتی بادی ها باشد، نتیجه این میشود که تعداد پلاکت بیشتری در بدن خواهد ماند.

این دارو قبل از طحال برداری و بعد از آن قابل استفاده می باشد. معمولاً پزشکان قبل از طحال برداری شانس این دارو در درمان ITP را نیز امتحان می کنند.

(بیشتر…)