روی صحبت این خرد مقاله با پزشکان است، اما اگر بیمار ITP هستید نیز خواندن آن توصیه میشود.

بیماران ITP اکنون فراتر از جراحی طحال گزینه های زیادی دارند

دیوید کوتر

در حالی که روش های درمانی جدیدی برای ترومبوسیتوپنی ایمنی (ITP) در بزرگسالان در سال 2020 به عرصه نیامدند، دستورالعمل های جدید ITP از انجمن هماتولوژی آمریکا (ASH) در دسامبر سال 2019 منتشر شد و در یک ویدئوی اختصاصی در سایت Medpage Today، دیوید جی کوتر از بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون ، در مورد چگونگی کمک راهنماها به پزشکان برای به روز رسانی شیوه های درمانی آنها صحبت می کند.

(بیشتر…)